Sophie Lebeau

Wery Immo

Areas of Practice:

Sophie Lebeau

Geassocieerd advocate

Ze is sinds 2007 aan het kantoor Wery verbonden en heeft een diepgaande kennis ontwikkeld op het vlak van vastgoedrecht (verkoop, onverdeeldheid, opstalrecht, erfdienstbaarheden, enz.)., bouwrecht, kantoor- of woningverhuur, handelshuurovereenkomsten, leasing en mede-eigendom alsook de toepassing van onrechtmatige clausules (bescherming van de consument (B2C) of tussen ondernemingen onderling (B2B)) voor deze vakgebieden.

Zij verleent zowel advies aan ondernemingen als aan particulieren. In haar praktijk adviseert zij cliënten zowel bij gerechtelijke procedures als bij stappen in het minnelijke onderhandelings- of bemiddelingsproces.

Naast de publicatie van verschillende artikelen, heeft zij als redactielid van verschillende juridische tijdschriften aan een tiental symposia of werken over vastgoedrecht bijgedragen.

Daarnaast was zij als assistent in het contractrecht en burgerlijke aansprakelijkheidsrecht werkzaam bij de Université Saint-Louis (Brussel) en maakte zij deel uit van het Centre de droit privé (CePri).

Als licentiaat in de rechten (U.C.L. 1992) heeft zij bij het kantoor Allen & Overy in Londen stage gelopen alvorens haar opleiding “Aanvullende Studies van de Bedrijfskunde” (V.U.B. 1993) af te ronden, terwijl ze tegelijk haar loopbaan als advocaat aan de balie te Charleroi op het vlak van handelspraktijken en handelsrecht lanceerde.

Voordat ze in 1996 binnen het kantoor Wery, waar ze tot geassocieerd advocate is uitgegroeid, lid werd van de Barreau de Bruxelles (“Franstalige Balie te Brussel”), was ze achtereenvolgens als juriste werkzaam bij de privébank Dewaay Servais en bij General Electric Capital Fleet Services (Leasing).

Overzicht opleidingen, tussenkomsten, publicaties

  • Artikelen schrijven in juridische tijdschriften (Memento van de huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Kluwer), deelname aan de “Verzameling Ondernemingen” van CED-Samson of aan het werk Huurovereenkomsten, praktisch commentaar (Kluwer), enz.)
  • Redactielid van de Vaste handleiding voor huur- en handelsovereenkomsten
  • Deelname aan verschillende symposia of collectieve werken.
  • Tussen 2013 en 2015 werkzaam als assistent in het bijzondere overeenkomstenrecht en recht inzake buitencontractuele aansprakelijkheid.
  • Redactielid van “Vaste handleiding voor huur- en handelsovereenkomsten” (voorheen Pauwels & Raes), Story Publishers.

Equipe Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Immo

Wery Legal

Wery Immo

Wery Immo

Heeft u een vraag of een probleem? Wij kunnen u helpen!