Wettelijke-informatiefiche

Bij toepassing van artikel III-74 van het Wetboek van economisch recht krijgt u kennis van onderstaande wettelijke informatie:

Naam: cvba WERY

Adres van het advocatenkantoor: Koloniënstraat 56 bus 6 – 1000 Brussel

E-mailadres: x.xxx@wery.legal (eerste letter van de voornaam + naam van de advocaat) of info@wery.legal

Ondernemingsnummer: KBO 0473.638.528

Beroepsorganisatie: Balie van Brussel

Beroepstitel: Advocaat

Land waar deze beroepstitel is toegekend: België

Toepasselijke algemene voorwaarden: nihil

Prijs van de dienst zoals van tevoren bepaald: volgens afspraak.

Kenmerk van de dienstverlening: raadpleging en zo nodig vertegenwoordiging in rechte en uitoefening van beroep

Verzekeringen: BA beroep (verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Franstalige en Duitstalige balies): verzekeringsmaatschappij Ethias, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik (tel.: 04/220.31.11). Geografische dekking van de verzekering: wereldwijd met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Interventielimiet: € 1.250.000,00.

Sommige advocaten van de cvba WERY zijn bovendien in 2e rang gedekt, tegelijk bij Ethias en HDI Gerling Assurance, voor een bedrag van € 3.750.000 per schadegeval. Deze polis is wereldwijd van toepassing, behalve in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada.