Welzijn op het werk

Welzijn op het werk wordt omschreven als alle factoren in verband met de arbeidsomstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd:

  • veiligheid op het werk
  • bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • psychosociale aspecten van het werk
  • ergonomie
  • arbeidshygiëne
  • verfraaiing van de werkplaatsen.

Op 4 augustus 1996 werd een wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk aangenomen. Onze deskundigen kennen zowel deze wet als de uitvoeringsbesluiten die op grond daarvan werden aangenomen, met name in verband met de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, burn-out en ongewenst gedrag