Stedenbouwkundige en milieuvergunningen

In het kader van uw bouw- of renovatieprojecten op vastgoedgebied, staan onze experts u bij om op wettelijke en reglementaire voorwaarden inzake het stedenbouwkundig recht en milieurecht te anticiperen.

  • Beoordeling van de stedenbouwkundige haalbaarheid van woning-, kantoor-, handels- en industrieprojecten.
  • Bijstand en advies bij de samenstelling en indiening van het dossier van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.
  • Opvolging van administratieve stappen inzake stedenbouwkundige vergunning, milieu- of verkavelingsvergunning.
  • Ondersteuning bij vastgoedtransacties, wanneer bijvoorbeeld stedenbouwkundige inbreuken bij de verkoop werden vastgesteld.

Wij ondersteunen u eveneens bij geschillen en vorderingen voor administratieve overheden, burgerrechtelijke en strafrechtelijke instanties en de Raad van State.

Met onze kennis van zaken stellen wij op verzoek van overheden eveneens wettelijke en reglementaire teksten op.