Verwerving / grondbeheersing / onteigening

Wij helpen u bij vastgoedverwerving en particuliere of openbare grondbeheersing.

  • Controle van alle aspecten van de verwerving: voorovereenkomst, bod, aanvaarding van het bod, onderhandse verkoopovereenkomst, aankoop onder opschortende voorwaarde, overeenkomst, registratierechten, minnelijke opschorting …. Hieronder vallen ook bijzondere gevallen zoals verborgen gebreken of de overhandiging van de sleutels vóór ondertekening van een authentieke akte.
  • Ondersteuning bij vastgoedtransacties: verkoop en opstellen van overeenkomsten, vastgoedbemiddeling, erfpachten, notariële aspecten of die van vastgoedfiscaliteit, zoals registratierechten, verkoop onder het btw-stelsel, meerwaardebelasting, enz.
  • Advies inzake eigendomsrecht en afsplitsingen (erfpacht, opstal, …), regels inzake erfdienstbaarheden en mandeligheid.
  • Onteigeningsprocedure: onderzoek naar de regelmatigheid van de uitzetting en beoordeling van de schadevergoeding. Zowel voor overheden als voor eigenaren.