Pascale Halin

Wery Legal

Areas of Practice:

Pascale Halin

Advocate

Pascale Halin, die licentiaat in de rechten is aan de ULB, met een bijzonder licentiaat in economisch recht, is advocate bij de Barreau de Bruxelles (“Franstalige Balie van Brussel”) en bij de Balie van Luxemburg.

Na geassocieerd advocate bij Koan en bij Philippe & Partners te zijn geweest, heeft Pascale Halin zich in augustus 2013 bij het kantoor Wéry gevoegd.

Ze staat ondernemingen en particulieren bij voor adviesverlening en arbitrage- en gerechtelijke procedures in de volgende vakgebieden: oprichting van ondernemingen, onderhandeling over en opstellen van aandelenovereenkomsten, fusies, verwerving en herstructurering van ondernemingen, partnerschappen, toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de boekhoudwet; besluiten tot bedrijfsverplaatsingen; verlening van, onderhandeling over en herstructurering van kredieten, bankrelaties, projectfinanciering, risicokapitaal, onderhandeling over en opstellen van akkoorden, handelsovereenkomsten van iedere aard, faillissementen, gerechtelijke reorganisaties en ontbindingen.

Une question ou un problème ? Nous pouvons vous aider !