François-Xavier Delogne

Wery Legal

Areas of Practice:

François-Xavier Delogne

Geassocieerd advocaat

François-Xavier Delogne trad in 1996, na voorheen zijn beroepspraktijk tussen het notariaat en de balie te hebben verdeeld, toe tot de associatie Wéry.

Met zijn sterke interesse voor de familiale sfeer, is hij bijzonder actief geworden in het familierecht en de verschillende soorten echtverbintenissen. Met zijn opleiding in het collaboratief recht tracht hij ouders omwille van hun kinderen te bewegen tot een akkoord te komen.

Zijn ervaring in het notariaat heeft hem eveneens naar het vastgoedrecht geleid en dan met name vastgoedovereenkomsten (verkoop, verdeling, huur, enz.).

Overzicht opleidingen, tussenkomsten, publicaties

  • Bundel met alle bestaande modellen van vastgoedovereenkomsten (Kluwer, 1999)
  • 60 vragen en antwoorden over contractuele verplichtingen in huurovereenkomsten (Kluwer, 2001)
  • De problematiek van de domiciliëring van het kind in gelijkmatig verdeelde huisvesting (Revue trimestrielle de Droit familial, 2009)
  • De hervorming van het recht op onderhoudsbijdragen (Revue du Notariat belge, 2010)
  • De verwerving, het beheer en de vereffening-verdeling van vastgoed in een relatie (Larcier, 2016).

François-Xavier Delogne nodigt u voor meer informatie uit om zijn blog te bezoeken op: fxdelogne.legal

Une question ou un problème ? Nous pouvons vous aider !

Heeft u een vraag of een probleem? Wij kunnen u helpen!