Verzekeringsrecht

Onze deskundigen ondersteunen u en verlenen u advies op juridisch vlak bij het nazicht van en de onderhandeling over uw overeenkomsten of verzekeringspolissen om geschillen over aangeboden waarborgen te vermijden.

Daarnaast bieden wij u ondersteuning in geschilsituaties als gevolg van een ongeval, schade, fraude of met betrekking tot een schadeloosstelling …