Vermogens- en familierecht

Familierecht

Ons kantoor specialiseert zich al meer dan 30 jaar in familierecht, waarbij het de evolutie van het koppel en het gezin op de voet volgt om hen op zo menselijk mogelijke wijze te kunnen ondersteunen bij gevallen van scheiding, gedeelde huisvesting, onderhoudsverplichtingen, pensioenen tussen echtgenoten en ex-echtgenoten, enz.

Vermogensrecht

Met onze vastgoedexpertise beheersen onze deskundigen de verschillende aspecten van het familie- en vermogensrecht:

  • Vastgoedverkoop, huurovereenkomsten, mede-eigendom en notariële aspecten in verband met vastgoed.
  • Erfenissen en hun gevolgen, zoals het beheer en de verdeling van de onverdeeldheid van erfrechten, rekeningen tussen de erfgenamen
  • Notariële praktijken: testamenten, erfbelasting, enz.
  • Echtelijke verbintenissen: huwelijk, wettelijk samenwonen of ongehuwd samenwonen, vereffening-verdeling van activa.

Sinds de oprichting van ons kantoor volgen wij zowel de ontwikkeling van deze technische materie op juridisch vlak als van de rechtspraak op de voet.

Heeft u een vraag of een probleem? Wij kunnen u helpen!