Verkoop en verhuur van vastgoed

Wij bieden ondersteuning bij alle soorten vastgoedtransacties waarvan wij alle aspecten behandelen: voorovereenkomst, bod, aanvaarding van het bod, contract en overeenkomsten, minnelijke ontbinding van de onderhandse verkoopovereenkomst, verkooptransacties, vastgoedbemiddeling, erfpachten, notariële aspecten of vastgoedfiscaliteit, zoals registratierechten, verkoop onder het btw-stelsel, meerwaardebelasting, enz.

En geven toelichting bij bijzondere gevallen, zoals de aanwezigheid van verborgen gebreken of de overhandiging van de sleutels vóór ondertekening van een authentieke akte.

Inzake aspecten van het huurrecht richten wij ons zowel tot de huurder als de verhuurder:

  • Advies vóór en tijdens het sluiten van overeenkomsten voor woninghuur, handelshuur en gemene huur.
  • Beheer van huurovereenkomsten voor de huurder: huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats of gemeenschappelijke huurovereenkomsten.
  • Advies inzake huurbeheer: hernieuwing, opzegging, huurindexering, opzeggingstermijn, huurlasten of huurwaarborg.
  • Tussenkomst bij gerechtelijke procedures.