Publiekrechtelijke/privaatrechtelijke overeenkomsten inzake bouwkunst en inzake ondernemingen – overheidsopdrachten

Onze medewerkers stellen hun expertise ter beschikking van aanbestedende overheden, studiebureaus of ondernemers om preventief tussen te komen en hen te ondersteunen bij de analyse en het opstellen van overeenkomsten die met verschillende tussenkomende partijen van vastgoed- en bouwprojecten worden gesloten.

In het kader van overheidsopdrachten:

  • bijstand aan aanbestedende overheden en ondernemers voor het ontwerp, de aanbesteding en uitvoering van overheidsopdrachten voor faciliteiten en diensten (gunningswijzen, opstellen van bestekken, opstellen van toekenningsbeslissingen, enz.)
  • bijstand aan aannemers van werken bij complexe, strikt gereglementeerde aangelegenheden.
  • oplossing van geschillen inzake gunning en uitvoering van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken