Ontwikkeling van openbare of particuliere projecten

Wij ondersteunen u zowel in de precontractuele fase als bij het opstellen, de onderhandeling over en de opvolging van overeenkomsten.

Onze specialisten in vastgoed- en bouwrecht ondersteunen u op stedenbouwkundig en milieutechnisch vlak, zowel bij de beoordeling van de haalbaarheid van een bouwproject als bij een renovatie, volume-uitbreiding, een verandering van bestemming of verdeling van een bestaand gebouw.

Wij verlenen eveneens advies bij overname-audits om ieder geschil tijdens de studiefase of daarna tussen verkoper en koper te vermijden.