Ontslag

Op zijn zachtst gezegd is het ontslag voor zowel werkgever als werknemer een delicaat moment. Het valt aan te raden om zich door een in de materie gespecialiseerd raadsman te laten bijstaan, ongeacht of dit ontslag al dan niet onrechtmatig, onrechtvaardig, discriminerend of om dringende reden is.

Onze deskundigen controleren voor de werknemer of de complexe wetgeving correct werd toegepast, zien toe op de goede uitvoering van de opzegtermijn, berekening van de opzegvergoeding indien de opzegtermijn niet wordt gepresteerd en controleren de eventuele toegang tot werkloosheidsuitkeringen.  Uiteraard worden onze deskundigen op dagelijkse basis gevraagd om de vereiste voorwaarden te controleren bij ontslag om dringende reden en/of om de werknemer bij te staan in geval van een ontslag dat als onrechtvaardig, onrechtmatig of discriminerend wordt beschouwd.

Voor de werkgever vergewissen wij ons ervan dat de rechten van de werknemers in acht werden genomen en ondersteunen de werkgever bij de verschillende te nemen stappen die tot het einde van de arbeidsovereenkomst leidden.