Loonstrategieën

De loonwet staat contractuele mechanismen toe (zoals variabele bonusvergoeding, diverse premies) of voordelen van iedere aard die partijen zelf overeen kunnen komen.

Het is van doorslaggevend belang om over een aanhangsel of reglement te beschikken waarin deze mechanismen worden gekaderd om zo ieder conflict over de interpretatie te vermijden.

Onze deskundigen staan u eveneens terzijde om u bij stappen in verband met het wettelijk of aanvullend pensioen te ondersteunen.

Heeft u een vraag of een probleem? Wij kunnen u helpen!