Economisch recht

Handelsrecht

Wij bieden professionals de nodige juridische bijstand voor de goede afwikkeling van hun handels- en contractuele activiteiten:

  • Opstellen van handels- en handelsdistributieovereenkomsten (agentschap, verkoopconcessie, franchise), handelshuren, enz.
  • Bijstand en hulp bij geschillen in verband met de uitvoering van een handelsovereenkomst, schuldinvordering, handelspraktijken of consumentenbescherming, enz.

Vennootschapsrecht

Ook leveren wij aan professionals juridische diensten met betrekking tot vennootschappelijke behoeften:

  • oprichting van vennootschappen (statuten, aandelenovereenkomst, enz.) of van vzw’s,
  • geschillenbeslechting tussen vennoten of bestuurders,
  • aansprakelijkheid van bestuurders,
  • fusie of splitsing van vennootschappen,
  • gerechtelijke reorganisatie van in moeilijkheden verkerende ondernemingen.