Behandeling van verontreinigde grond

In het geval van gronden die zijn aangetast door bodemverontreiniging die dienen te worden behandeld zodat deze geen risico’s voor de gezondheid of het milieu meer opleveren, ondersteunen onze experts u bij de te ondernemen stappen voor de bevoegde administratieve overheden.

Wij bieden u tevens ondersteuning bij:

  • risicobeoordeling aan de hand van de huidige en toekomstige terreinbezetting
  • een balans opstellen van de economische en milieubelangen.