Arbeidsovereenkomsten

Onze deskundigen verlenen u advies en ondersteunen u bij vragen en geschillen over de ondertekening, uitvoering en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wij beheersen de problematiek rond arbeidsrelaties en analyseren de rechten en verplichtingen van beide partijen om tot een respectvolle oplossing voor de werkgever-werknemer-verhouding te komen, of dit nu op individueel of op collectief vlak is.