Arbeidsongevallen

Problemen die de werknemer die een arbeidsongeval heeft gehad vaak ondervindt, bestaan uit: de moeilijkheid om bewijs te leveren voor de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond of de vaststelling van de consolidatiedatum, het ogenblik waarop artsen menen dat de zorg bedoeld om door het ongeval veroorzaakt letsel te genezen wordt beëindigd.

Onze deskundigen ondersteunen werknemers die een ongeval hebben gehad tijdens iedere fase van de procedure.